Pani Marta to Absolwentka studiów pierwszego stopnia kierunku filologia ukraińska i angielska

Absolwentka studiów pierwszego stopnia kierunku filologia ukraińska i angielska na Uniwersytecie Wrocławskim i studentka tego samego kierunku na studiach magisterskich. 

Pragniemy przedstawić Państwu wykwalifikowaną lektorkę języka angielskiego i ukraińskiego. Jest Absolwentką studiów pierwszego stopnia kierunku filologia ukraińska i angielska na Uniwersytecie Wrocławskim i studentką tego samego kierunku na studiach magisterskich. Zawsze uśmiechnięta i przygotowana do zajęć w 100%. Cenimy wysoko jej opanowanie i cierpliwość oraz ciepłe spojrzenie. Jej pasją jest nauczanie języków obcych oraz podróże. Będzie prowadzić grupy młodsze i starsze.

absolwentka studiów pierwszego stopnia kierunku filologia ukraińska i angielska