Skuteczne metody nauki języków obcych

Chcąc skutecznie opanować język obcy, czyli rozumieć nie tylko mowę i tekst pisany, ale także komunikować się w danym języku werbalnie należy podjąć się nauki skutecznymi metodami nauki języków obcych. Do wyboru jest wiele technik i metod, przez co uczniowie bez względu na wiek, wcześniejszy kontakt z językiem mają możliwość dobrania najbardziej pasującej im i jednocześnie skutecznej metody nauki języka. Jedną z metod uniwersalnych, która pozwala opanować materiał leksykalny, jak również gramatykę jest metoda Direct. Na czym polega fenomen metody Direct? Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

 

Na co zwrócić uwagę podczas nauki języka obcego?

Chcąc móc swobodnie komunikować się w obcym języku, naukę należy podzielić na kilka obszarów, z których każdy „uwrażliwi” potencjalnego ucznia na dane zagadnienia, z którymi będzie mieć do czynienia w trakcie porozumiewania się w języku obcym. Skuteczna nauka języka obcego bowiem to nauka, która kładzie nacisk na wszechstronny rozwój języka. Pomaga opanować stosowanie języka w obszarach takich umiejętności językowych jak: słuchanie, rozumienie treści, interakcja oraz pisanie.

 

Czy metoda Direct jest metodą wszechstronną?

 

Do jednych z najskuteczniejszych metod nauki języka obcego, która umożliwiałaby wszechstronny rozwój języka w ww. umiejętności językowych, jest metoda Direct oparta na zadawaniu pytań i odpowiedzi na nie w wybranym języku obcym. Pozwala ona nie tylko ćwiczyć słuchanie i mówienie w danym języku, ale również kształtować umiejętność myślenia w danym języku i podejmowania rozmowy mimowolnie, bez konieczności przeprowadzania tłumaczeń w myślach.

Metoda Direct daje pozytywne rezultaty nauki zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. W przypadku nauki dzieci wspomnianą metodą dobrze jest łączyć ją z innymi metodami nauki jak np. metoda immersji językowej, czyli tzw. całkowitego zanurzenia się w języku. Metoda ta pozwala uczestnikom kursów uczyć się swobodnego, płynnego porozumiewania się w języku obcym, bez konieczności nudnego wklepywania słówek na pamięć. Do zalet metody Direct należy zaliczyć również fakt, iż metoda ta umożliwia efektywną naukę języka na każdym poziomie nauki. Bez względu na to, czy kursant zaczyna swą przygodę z językiem, czy jest na poziomie średniozaawansowanym, bez problemu można metodę Direct wcielić w życie celem zwiększenia skuteczności mówienia i słuchania, czynienia w krótkim czasie szybkich postępów w nauce danego języka. Gdy do wspomnianej metody dołoży się jeszcze quizy, gry i zabawy językowe, sukces w nauce języka obcego jest murowany.

W naszej szkole językowej oferujemy kursy językowe prowadzone metodą Direct, na które serdecznie zapraszamy nowych kursantów.