Kursy językowe

 
Centrum Językowe BEST GERMAN zajmuje się prowadzeniem kursów językowych. W naszej ofercie znajdą Państwo angielski, niemiecki oraz hiszpański. Realizujemy zajęcia stacjonarnie, a także online. Prowadzimy zajęcia dla osób na różnych poziomach zaawansowania. Doświadczeni lektorzy dostosowują program szkoleń do potrzeb i możliwości ich uczestników. Skutecznej nauce angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego w naszej szkole sprzyja także praca w  grupach, maksymalnie ośmioosobowych.


Jakie kursy językowe prowadzimy?

 
W naszej szkole oferujemy kursy językowe dla dorosłych, jak również zajęcia dla dzieci i młodzieży. Kursy angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego dopasowane są do wieku uczestników. W czasie zajęć dla dorosłych pracujemy metodą „Direct”, nastawioną przede wszystkim na słuchanie i mówienie w wybranym języku obcym. Dzięki temu kształtujemy umiejętność myślenia w danym języku i podejmowania rozmowy bez konieczności przeprowadzania tłumaczenia w myślach. W czasie zajęć dla dzieci i młodzieży łączymy wspomnianą metodę „Direct” z metodą immersji językowej, czyli całkowitego zanurzenia w języku. Dzięki temu uczestnicy lekcji uczą się swobodnego, płynnego porozumiewania w języku obcym. Dodatkowo podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą wykorzystujemy różnego rodzaju atrakcyjne formy nauczania, takie jak quizy oraz inne gry i zabawy językowe.


Również czas trwania zajęć zależny jest od grupy wiekowej. W przypadku kursów dla dorosłych godzina lekcyjna trwa 60 minut. Kursy językowe dla dzieci i młodzieży są nieco krótsze. Lekcja z dziećmi młodszymi trwa 45 minut, z młodzieżą natomiast 50 minut. Wynika to ze specyfiki pracy konkretnych grup wiekowych – czasu skupienia, który można efektywnie wykorzystać na przyswajanie nowych informacji i utrwalanie już posiadanej wiedzy.

Angielski dla dzieci, niemiecki lub hiszpański proponujemy autorską metodą polisensoryczną Sensolang™. Dzięki zabawie i zaangażowaniu wszystkich zmysłów dzieci naturalnie przyswajają nowe zwroty w języku obcym. Podczas zajęć lektor prowadzi ciągłą konwersację z dziećmi – wypowiada proste, krótkie zdania, zadaje pytania. Wyobraźnia dzieci jest niezawodna, to dzięki jej uruchomieniu nauka przebiega bardzo skutecznie.