Polityka prywatności i pliki cookies

Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

1. Administratorem danych osobowych jest BEST GERMAN Marta Strzelczak Centrum Językowe, ul. Krakowska 180, lok. A212 52-012 Wrocław, NIP 8942739005, (dalej jako „Administrator”).

2. Na stronie www.bestgerman.pl lub stronie firmy na Facebooku/Instagramie można wykonywać różne czynności: zapisać się online na kurs, szkolenie, warsztat, spotkanie itp. oraz zapisać się na otrzymywanie newslettera, czy wypełnić formularz kontaktowy lub przesłać wiadomość e-mail/SMS z prośbą o kontakt.

3. Celem Polityki Prywatności jest określenie:
• kto jest administratorem danych osobowych,
• w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
• komu są udostępniane i jak są chronione.


Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

 

4. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez BEST GERMAN Marta Strzelczak Centrum Językowe danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej www.bestgerman.pl lub strony firmy na Facebooku/Instagramie.

Uzupełnieniem niniejszej Polityki mogą być informacje przekazywane przez BEST GERMAN Marta Strzelczak Centrum Językowe w momencie zbierania danych osobowych przy okazji przygotowania i realizacji poszczególnych usług, wypełniania formularzy kontaktowych (zapis na kurs, prośba o kontakt, zapytanie ofertowe, rezerwacja miejsca na kursie lub szkoleniu, zgłoszenie uczestnika kursu, szkolenia, zgłoszenia do udziału w akcji promocyjnej, na warsztat, coaching etc.).

5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako ich Administrator.
Siedziba firmy znajduje się we (52-013) Wrocławiu przy ul. Krakowska 180, lok. A212 52-012 Wrocław.

W celu uzyskania wszelkich informacji związanych z nadzorem nad Państwa danymi osobowymi można skontaktować się z nami na adres e-mail: biuro@bestgerman.pl

 

6. Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko,
• adres mailowy,
• numer telefonu,
• adres zamieszkania i adres korespondencyjny,
• dane do fakturowania,
• numer dokumentu tożsamości,
• firmę, z którą jesteście Państwo powiązani oraz stanowisko,
• informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres firmy, którą Państwo reprezentujecie, numery telefonów i adresy email, które zostaną nam przekazane,
• udział w naszych wydarzeniach takich jak kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania itp.;
• informacje dla kogo są powyższe wydarzenia,
• wszystkie podane nam typy komunikacji
• zainteresowania naszymi produktami lub usługami.


Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Państwa dane przetwarzamy w zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.


7. Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub skorzystania/korzystania z naszych usług:
• wykonanie umowy lub działań podjętych przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystane jest lub wyrażony został zamiar skorzystania z naszych usług: szkolenia, kursu, e-learningu, warsztatu itp.
• zarządzanie naszymi relacjami;
• zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych
• przesyłania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji handlowych i o treści marketingowej i promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO w zw. z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne oraz w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. na podstawie dobrowolnej zgody, do momentu jej wycofania.
• realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteście Państwo powiązani.

 

8. Usługi – informacje handlowe – Klienci
Informujemy, iż, jeżeli występują Państwo w swoim imieniu lub imieniu firmy lub instytucji, jesteście naszymi Klientami, Kontrahentami lub innymi Partnerami biznesowymi, wówczas możemy kierować do Państwa oraz do Państwa organizacji na podany adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Dane podane przez Państwa jako reprezentanta firmy poprzez usługę w/w traktujemy jednak jako prywatne dane.

Informujemy, że mają Państwo możliwość rezygnacji z otrzymywania naszych informacji. Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Państwa organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów i może być związana z inną formą naszej współpracy.

9. Jeżeli chcecie Państwo nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie, można przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe. Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Państwa danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli chcecie Państwo otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy (np. jeżeli macie Państwo zamiar zapisać się na nasz kurs, szkolenie, warsztat, spotkanie itp.).

10. Państwa dane przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:
• na podstawie Państwa zgody
Mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w otrzymanej wiadomości) lub poprzez skontaktowanie się poprzez
biuro@bestgerman.pl
• na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich (np. w celach marketingowych);
• na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia (np. gdy zapisujecie się Państwo na kurs, szkolenie, warsztat, spotkanie itp.)

 

11. Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które zostały nam przekazane z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystane jest z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych przekazywanych nam informacji oraz pozyskiwanych w toku relacji z Państwem. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

12. Państwa dane osobowe przetwarzamy na terytorium Polski. W przypadku zlecania usług podwykonawcom, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać, część Państwa danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz Partner, któremu powierzymy przetwarzanie danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowujemy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Państwa danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

BEST GERMAN Marta Strzelczak Centrum Językowe posiada procedury i standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników firmy będzie posiadać dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administracja, dział IT, księgowość).

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

13. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości logowania do serwisu;
• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis przechowuje pliki cookies do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki) lub przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego Partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

 

14. W każdym czasie macie Państwo prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany.

Można zrealizować również wszelkie inne prawa jakie Państwo posiadają na mocy obowiązujących przepisów prawa ochrony danych, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz - w określonym prawem zakresie - prawo przenoszenia części danych do innych organizacji.

Macie Państwo również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania danych osobowych, jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Państwa zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie.

Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych.

15. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: BEST GERMAN Marta Strzelczak Centrum Językowe, ul. Krakowska 180, lok. A212 52-012 Wrocław, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: bestgermanschool@gmail.com

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: ul. Krakowska 180, lok. A212 52-012 Wrocław.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: Marta Strzelczak, bestgermanschool@gmail.com


16. Macie Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Poddajemy Politykę ciągłej aktualizacji i informujemy Państwa o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przedstawimy zmiany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w celu jej opublikowania.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 18.08.2021 r.